Zoek product (en)

Cart

Totaal € 0,00 (0 items) Uitchecken
 

Algemene voorwaarden

Deze overeenkomst legt de voorwaarden van het bedrijfsleven tussen de LCDtec BV (de wettelijke eigenaar van www.LCDtec.eu) en haar dochterondernemingen (algemeen gekend als "het bedrijf") en de koper.

1.0 Garantie

1.1 Standaard garantie

Laptop schermen gekocht van de bedrijf omvatten een standaard (1) jaar garantie ("Standaard Garantie") naar fabrikant Gebreken. De standaard garantie begint op de datum van aankoop en loopt af op het een-jarig bestaan van de oorspronkelijke aankoopdatum.De standaard garantie dekt fabrikant gebreken zoals lijnen, voortijdige tegenlicht uitval, geen beeld en heldere of donkere puntjes (zie specifieke definities van elke fabrikant Defect hieronder). Cosmetische defecten worden gedekt voor een periode van vijf (5) werkdagen vanaf de datum van ontvangst van het product.

De standaard garantie dekt geen schade die voortvloeit uit koper misbruik of mishandeling (onvoorziene schade). Zie Screen Damage Protection Plan hieronder voor dekking van onvoorziene schade.

De koper dient e-mail via alle fabrikant Defecten of cosmetische defecten melden aan het bedrijf.

1.2 Screen Damage Protection Plan

Het bedrijf biedt een optionele Screen Damage Protection Plan voor een termijn van een (1) jaar of twee (2) jaar. Op de datum van aankoop moet de koper kiezen als hij/zij een dergelijke dekking wenst en de vergoeding voor het Damage Protection Plan dient onmiddellijk betaald te worden.

Het Protection Plan dekt schade aan de laptop display als gevolg van een verkeerde manipulatie zoals breuken samen met alle soorten productiefouten gedekt door de standaard garantie. Het Protection plan biedt dekking tot 2 voorvallen per jaar.

2.0 Retourneren

De koper moet contact opnemen met het bedrijf via e-mailbinnen de garantieperiode (een (1) jaar voor Standard Garantie en een (1) jaar voor schade aan het scherm Protection Plan) bij fabrikantgebreken en binnen vijf (5) werkdagen na datum van ontvangst voor Cosmetische defecten of DOA. De klant moet via e-mail het RMA nummer (toegestane retourzending nummer) aanvragen en die op de buitenkant van de retourzending schrijven alvorens het artikel terug te sturen. Geretourneerde artikelen zonder een RMA-nummer zullen niet worden aanvaard. De koper heeft vijf (5) werkdagen om het laptop scherm terug te sturen (met poststempel datum binnen de vijf (5) werkdagen na ontvangst van RMA-nummer. Het RMA-nummer moet vermeld zijn op de buitenkant van de doos). De bedrijf zal bepalen wanneer de garantieclaim wordt gedekt door de garantie, de bedrijf zal bepalen of de koper een uitwisseling, terugbetaling of aankoopbon ontvangen krijgt. Garantieclaims ontvangen zonder RMA-nummer of die na de garantieperiode komen, kunnen niet worden aanvaard door de bedrijf.

2.1 Retourzending

Het bedrijf zal instructies geven voor de verzending van artikelen met een garantieclaim. Gelieve ons te emailen voor de instructies. Alle geretourneerde producten moet verzonden worden via de verzendpartner van het bedrijf en de verzendkosten worden op voorhand door de klant betaald. Als onze medewerker, nadat een test van het artikel, bepaalt dat de koper voldoet aan de garantie voorwaarden, dan worden de retour verzendkosten terugbetaald.

De koper moet de tracking nummer van de retour zorgvuldig houden en dit geldt voor alle teruggezonden artikelen. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de retourzending van de desbetreffende artikel(s) indien de koper de terugzending niet kan bewijzen door middel van de tracking nummer. Als artikelen via een extern leveringsbedrijf worden teruggestuurd, dan zal het bedrijf oordelen als de kosten worden terugbetaald.

2.2 Herstockeringskost

Indien de koper beslist om een laptop scherm terug te sturen om redenen die niet gedekt worden door de standaard garantie of door het Screen Protection Plan, of om redenen bepaald door ons personeel na controle van geretourneerde producten, kan de koper worden onderworpen worden aan een herstockeringskost gelijk aan vijfentwintig procent (25%) van de aankoopprijs. Als het oorspronkelijke laptop scherm van de klant zwak is en het vervangingsscherm kan dit probleem niet oplossen, dan kan de klant onderworpen worden aan een herstockeringskost van vijfentwintig procent (25%) van de aankoopprijs als het scherm wordt teruggestuurd aan bedrijf. Alle terugzendingen moeten de identiek aangekochte schermen bevatten met originele etikettering van de fabrikant en reeksnummer.

2.3 Ontvangst van Onjuiste item

Indien de Koper een onjuist artikel ontvangt, dan moet de koper een RMA-nummer via e-mail verzoeken binnen de vijf (5) werkdagen na ontvangst van het artikel. Het laptop scherm moet worden teruggestuurd in de staat waarin het werd ontvangen met inbegrip van alle oorspronkelijke labels, onderdeelnummer labels, reeksnummer labels, zonder materiële schade en met de beschermende folie op het scherm. Koper mag de bescherm folie niet verwijderen als het verkeerde scherm gekocht werd. Als een laptop scherm is teruggegeven aan de bedrijf met krassen als gevolg van het verwijderen van de beschermfolie, kan de koper verplicht worden een vergoeding van 17 € te betalen.

2.4 Beschermfolie op het laptop scherm

Wij versturen onze laptop schermen met een beschermende folie. Deze beschermfolie voorkomt krassen tot het laptop scherm a) is geïnstalleerd en b) getest is en perfect werkt. De koper mag de beschermfolie niet verwijderen zolang het scherm niet geïnstalleerd is en correct werkt. Als het laptop scherm geïnstalleerd is en met zekerheid correct werkt, dan mag de koper de beschermfolie verwijderen. Als de klant de beschermfolie verwijdert alvorens zij/hij controleert dat het scherm correct werkt, dan zal de klant een vergoeding moeten betalen als het scherm gekrast teruggezonden wordt. Als een teruggestuurd scherm krassen heeft door het vroegtijdig verwijderen van de beschermfolie dan kan de koper verplicht worden een vergoeding van 20 € te betalen.

3.0 Betalingsopties

Klik hier voor een meer gedetailleerde uitleg van betalingsopties.

 

4.0 Verzenden

4.1 Vergoedingen

Verzendkosten variëren op basis van: a) de hoeveelheid laptop schermen besteld b) de land van bestemming en c) de gekozen verzendingsmethode. Klik hier voor een gedetailleerde uitleg van de verzendkosten.

4.2 Vertraging in verzending

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor vertraging in verzending wordt veroorzaakt door een derde partij of door gebeurtenissen waarover het bedrijf geen controle heeft.

4.3 Verlies of Schade bij verzending

Zie 6.0 Risico van verlies, beschadiging en de overdracht

4.4 Verzendlocatie

Houd er rekening mee dat het de verantwoordelijkheid van de koper is om producten te verzenden naar een locatie waar iemand aanwezig is om die (bij voorkeur werkplaats) te ontvangen. In het geval dat niemand het pakket kan aanvaarden, dan is het de verantwoordelijkheid van de koper om ofwel het pakket af te halen in het depot van de leveringsmaatschappij of om voor een tweede bezorgpoging te zorgen mits een extra vergoeding van 8.10 €.

4.5 Initiële verzendkosten

Verzendkosten omvatten de kosten van de eerste leveringspoging. Elke volgende bezorgpoging is de verantwoordelijkheid van de klant.

5.0 Beheer en gebruik van persoonlijke informatie

Raadpleeg het Privacybeleid van het bedrijf.

6.0 Risico van verlies, beschadiging en de overdracht van eigendom

Het bedrijf is verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van gekochte artikelen voorafgaand aan de overdracht van eigendom (zie de definitie van eigendomsoverdracht hieronder). Na de eigendomsoverdracht is de klant verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van de gekochte artikelen.

7.0 Annulering van de bestelling

Het bedrijf behoudt zich het recht om om het even welke redden een bestelling te annuleren. Dit kan onder andere het gevolg zijn van kredietkaart weigering, het ontbreken van tijdige betaling, onjuiste persoonlijke gegevens, stock tekort, gestaakt artikel of indien de klant zelf iets wenst te wijzigen of annuleren.

8.0 Auteursrechten van handelsmerken

Het bedrijf bezit de rechten op de bedrijfsnamen, merknamen, domeinnamen, website content, foto's en logo's. Elk gebruik moet schriftelijk goedgekeurd worden door bevoegd personeel van het bedrijf. Elk gebruik zonder toestemming is strikt verboden.

Het bedrijf is niet onderschreven of verbonden met een van de bedrijven waarvan de handelsmerken, bedrijfsnamen, afkortingen, productnamen of logo's die verschijnen op deze website. De bedrijfsnamen, handelsmerken, afkortingen, productnamen en logo's zijn het eigendom van de respectievelijke eigenaars.

9.0 Verantwoordelijkheid van de gelinkte pagina's

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de websites die verwijzen naar LCDtec BV

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud of meningen op websites die naar LCDtec BV verwijzen.

10.0 Laptop Scherm Compatibiliteit

Het bedrijf zal de koper het exacte bestelde laptopscherm of een compatibele laptop scherm opsturen.

Klik hier voor meer informatie over laptopscherm compatibiliteit.

11.0 Groothandelprijzen

Klanten moeten ofwel een wederverkoper van computer apparatuur of een computer / IT-dienstverlener zijn om aansprakelijk te zijn voor groothandelprijzen. Samen met de BTW nummer kunnen we nog aanvullend bewijsmateriaal vragen.

12.0 Definities

Onvoorziene Schade: Elke schade veroorzaakt door misbruik of mishandeling, na de overdracht van eigendom aan de koper.

Heldere of donkere puntjes: Een stip op een laptop scherm dat kan worden gezien als een helder (wit, rood, groen of blauw) punt of een donkere stip. De aanvaardbare hoeveelheid heldere of donkere puntjes is twee (2) per laptop scherm. Een laptop scherm kan worden geretourneerd met drie (3) heldere of donkere puntjes binnen de onderscheiden garantieperiode van de koper. Restituties of uitwisselingen zijn gebaseerd op het oordeel van de bedrijf.

Klik hier voor meer informatie over industriële normen van heldere en donkere stippen.

Koper/Klant: De partij die goederen koopt van de bedrijf.

Compatibel: Heeft dezelfde kenmerken, grootte en resolutie als het oorspronkelijk scherm en zal dus perfect werken in het desbetreffend laptop model.

Cosmetische defecten: een lichamelijk defect dat niet leidt tot problemen inzake de werking van het product en niet veroorzaakt werd door onvoorziene schade. De klant moet het bedrijf via e-mail waarschuwen binnen de vijf (5) werkdagen na datum van ontvangst van het artikel kopen als er cosmetische defecten zijn.

Datum van aankoop: De datum waarop het bedrijf de bestelling van de klant ontvangen heeft.

Datum van ontvangst: de datum waarop de klant de bestelde artikelen ontvangt, zoals bevestigd door de verzendmaatschappij.

DOA: Een laptop scherm dat niet werkt of geen beeld toont na de eerste installatie. In dit geval, moet de koper dit melden via e-mail binnen de vijf (5) werkdagen na ontvangst van het gekocht artikel.

Lijnen: een defect waarbij een laptop scherm verticale of horizontale lijnen vertoont en dat niet veroorzaakt is door defecte of beschadigde laptop onderdelen (zoals de videokaart of de kabel) of door onvoorziene schade.

Defect van de fabrikant: Een gebrek dat zich voordoet binnen de standaard garantieperiode of de Screen Damage Protection Plan-periode. Dit omvat heldere of donkere puntjes, lijnen, geen beeld en voortijdig tegenlicht uitval. Defecten veroorzaakt door onvoorziene schade zijn geen fabrikant gebreken.

Geen beeld: Een defect waarbij er geen beeld verschijnt en dat niet veroorzaakt wordt door een ander onderdeel van laptop of door onvoorziene schade.

Voortijdige Tegenlicht Stroomonderbreking: Een defect, waarbij de achtergrondverlichting van een laptop scherm niet meer werkt en niet veroorzaakt door de omvormer of onvoorziene schade.

Overdracht van eigendom: Het tijdstip waarop de eigendom van de gekochte artikelen overgaat van de bedrijf naar de koper. Bij gekochte artikelen verzonden door een partner verzendingsmaatschappij, zal overdracht van eigendom plaatsvinden wanneer de producten bij ontvangst worden geleverd en gecontroleerd (door de handetekening van de klant).Voor items gekocht bij het bedrijf, maar verzonden met behulp van de koper s verzendingsmaatschappij, vindt de overdracht van eigendom plaats wanneer de producten worden opgepikt voor verzending door de klant’s dienstverlener.